i GARDEN & BEYOND

Kort om å reise kort

Mamma stanser bilen et par kilometer unna barndomshjemmet mitt, og ber meg bli med henne inn i skogen en tur. Granleggene hilser oss ikke velkommen. Tvert imot; møkkete av biltrafikken, med grå visne grener som stikker ut, som pigger ute….