veggmaleri-peace-between-nations-brasil-silvie-le-muzic
GJESTEROMMET

Gjesteinnlegg: Bevissthet er lik bærekraft

silvie-le-muzic-stor-benk-lite-menneske-portrett
«I am sitting in a chair but in the future it’s a throne» – Drake. Foto: Privat

“The only way that we can live is if we grow. The only way that we can grow is if we change. The only way that we can change is if we learn. The only way we can learn is if we are exposed. And the only way that we can become exposed is if we throw ourselves out into the open. Do it. Throw yourself.” C. JoyBell C.

OK. Så det er på tide å vise verden hva vi er laget av. Å benekte endring er ikke lenger noe valg. Vi står midt oppe i en teknologisk revolusjon, en langvarig pandemi og mest sannsynlig en betydelig omveltning i verdensøkonomien. Vi utfordres derfor til å tenke fellesskap og samhold og å gidde å by på oss selv i større grad enn før. Til og med Erna sier det. Hvilke endringer må hver og en foreta for å bidra til det samfunnet trenger fra oss nå?

Det tunge og rutinepregede ved jobbene våre vil automatiseres, noe som er en god ting, og vi opplever at kunnskap og ferdigheter utdateres raskt. Det kan også være en god ting, fordi det krever at vi blir mer fleksible og årvåkne. Det kreves også at vi må bli mer emosjonelt intelligente, motstandsdyktige, bevisste, spirituelle, bærekraftige – you name it.

Tingenes tilstand

Den fjerde industrielle revolusjon er som kjent i gang gjennom eksponentiell teknologisk utvikling; automasjon, kunstig intelligens, stordata, nano- og bioteknologi. I tillegg er jordklodens tilstand utfordret, enten det er fra menneskeskapte konflikter, menneskers overforbruk av naturlige ressurser eller hvordan stoppe en pandemi.

Dersom vi samlet ikke evner å gjøre de riktige tingene, er det neppe kloden som går under, men menneskeheten. Vi må derfor velge hvordan vi vil bidra framover.

De iboende menneskelige ferdighetene vi alle har tilgang til etterspørres i økende grad, enten det er fra Verdens økonomiske forum, NGO’er, jobben eller fra nære og kjære, i sosiale medier. Hva vil alt dette si for deg og meg?  Hva ser du for deg at ditt bidrag kan være for å være med og utvikle det samfunnet du ønsker?

https://www.harvestmagazine.no/artikkel/hva-ma-vi-gjore-nar-dette-er-over?k=7038223
FNs bærekraftsmål satt i perspektiv. Foto: Silvie Le Muzic

Vi er mange som tenker at for å nå FNs bærekraftsmål må menneskene samarbeide mer bevisst, tettere og mer tverrfaglig enn noen gang før. Teknologi for dette er utviklet og brukes av mange, og et disruptivt virus som spres ukontrollert gjør at vi må bruke samarbeidsteknologi for å få ting gjort. Krav til ny forståelse av teknologi og intelligens vil utvides til å oppgradere menneskene også. Fordi vi vil måtte reflektere over og ta ansvar for hvordan vi bidrar.

Her er noen fremoverlente konsepter som kan sette oss på sporet, slik at vi alle kan bidra der vi er:

Bevisst evolusjon – å lære og være evolusjon!

Futuristen Barbara Marx Hubbard, var en pionér som kjempet for bevisst evolusjon av det universelle mennesket (Universal Human). Hun sier om Conscious Evolution: «Evolusjonsutviklingen fra ubevisst til bevisst valg; muligheten for mennesker til å delta bevisst i skapelsesprosessen oppstår nå som mennesker som får kapasiteter til å ødelegge eller skape med den kraften vi pleide å tilskrive guder. Å lære klok, etisk bevisst evolusjon, selv og sosialt, er nøkkelkravet for overlevelse og oppfyllelse av potensialet vårt som art. Krisene våre fører til transformasjon eller til devolusjon og selvdestruksjon. Det universelle mennesket (Homo universalis) lærer å være evolusjon.»

Barbara var lidenskapelig opptatt av at mennesker må øve opp bevissthetsnivået som trengs for å ta hånd om sin egen evolusjon.

Det innebærer å bli mer effektive, mer empatiske og fleksible nok til å ha hånden på rattet i samfunnsutviklingen. Til det beste for fler, og for å klare og løse de store problemene jordens befolkning utfordres av.

veggmaleri-peace-between-nations-brasil-silvie-le-muzic
Veggmaleri i Sandefjord: Art for All in the World, «Peace Between Nations» av Eduardo Kobra. Foto: Silvie Le Muzic

Hva er indre teknologi?

Begrepet Inner Technology dukker for tiden opp i ulike sammenhenger, og er i essens en måte å endre din indre tilstand på som gir ytre resultater. Sarah McCrum, for eksempel, lærer oss å øve opp og utnytte vår energi mer effektivt: Å bli mer sofistikerte og sensitive gjennom ekte intelligens snarere enn kunstig intelligens.

Det er enn så lenge mennesker som i hovedsak programmerer roboter, og vi ser allerede uønskede resultater av diskriminering og ulikhet som følge av forfeilede algoritmer.

Derfor er det viktigere enn noen gang at vi oppgraderer våre etiske verdier, koblingen mellom hjerte og hjerne og øver opp vår skjelneevne. Det overraskende med indre teknologi er kanskje at sinnet trenger å være helt avslappet og at kroppen må være «jordet» for å få tilgang til denne tilstanden.

Hvor mange av oss kan med hånden på hjertet si at vi har en hverdag som tillater at vi er avslappet og jordet mesteparten av tiden? Det kan vi gjøre noe med nå.

Systemintelligens er oss sammen med andre

Professorene Hämäläinen og Saarinen, henholdsvis matematiker og filosof, har skrevet om systemintelligens i snart to tiår. De definerer konseptet slik: «Systemintelligens er vår evne til å oppføre oss intelligent i komplekse systemer som involverer interaksjon, dynamikk og tilbakemelding. Når vi handler systemintelligent engasjerer vi oss vellykket og produktivt med de helhetlige tilbakemeldings-mekanismene i våre omgivelser. Vi oppfatter oss selv som del av et hele, legger merke til innflytelsen fra helheten på oss selv, og samtidig vår egen innflytelse på helheten. Fordi vi observerer vår egen gjensidige avhengighet i det tilbakemeldings-intensive miljøet, er vi i stand til å handle intelligent».

Systemintelligent praksis kan muliggjøre oppgradering av såkalte «myke» ferdigheter som kreves for å lykkes med komplekst samarbeid.

ubuntu-I-am-because-we-are
Xhosa-barn er systemintelligente gjennom konseptet Ubuntu: «I am because we are». Alle bidrar og løser ting gjennom deltakelse, tilstedeværelse og felles interesse.

For eksempel å lytte, oppfatte essens, vite hvordan vi påvirker andre og hvordan vi blir påvirket tilbake, utvise kreativitet, evne å forhandle, lære raskt og å lære bort til andre.

Formålet med en systemintelligent praksis er å oppfatte, tenke og å handle mer i tråd med relasjonssystemene vi er en del av, slik at det vi trenger å løse kan skje mer effektivt.

De finske forskerne ved Aalto-universitetet har utviklet en selv-test, der svarene fra flere tusen studenter og arbeidstakere utgjør datagrunnlaget. Hvor systemintelligent er du? Her kan du få en oversikt om hva Systemintelligens innebærer, støtte deres database og reflektere litt over svarene du får.

«Myke» ferdigheter blir viktigere

Verdens økonomiske forum (WEF) utgir rapportene The Future of Jobs, og beskriver hvilke jobbferdigheter som etterspørres. I 2016-rapporten listes det opp ferdigheter arbeidstakere trenger i den fjerde industrielle revolusjonen: Eksempelvis koordinering med andre, emosjonell intelligens, dømmekraft, tjenestevillighet og forhandlingsevne.

I rapportens 2018-utgave skriver WEF at til tross for at verden beveger seg mot et automatisert samfunn, vil behovet for kompetanse innenfor sosiale, ikke-teknologiske ferdigheter øke. Dette behovet forsterkes ytterligere i 2020-rapporten.

ross-findon-change-systemintelligens-unsplash
“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.” Leo Tolstoy. Foto: Ross Findon 

No Man is an Island

Alle mennesker er del av relasjonelle systemer, enten vi er det bevisst eller ubevisst. Disse systemene påvirkes alltid totalt sett av våre følelser, tanker og handlinger; gjennom hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan vi blir påvirket. Systemintelligens er i stor grad medfødt, i følge forskerne, og kan også øves opp i det uendelige gjennom de ulike relasjonssystemene vil til enhver tid er en del av.

Som vi skjønner, vil behovet for bevisst kobling mellom hjerte og hjerne øke.

Det er gode nyheter! Kanskje kan vitenskap, kunst og humaniora endelig forenes i bevisst evolusjon via indre teknologi, og samles om systemintelligens i relasjoner og interaksjoner, som bidrag til vår art – Homo universalis?

Mange av oss erfarer at oppgradering av mennesket er en helt nødvendig forutsetning for å løse komplekse problemstillinger. Spørsmålet er om vi får med en kritisk masse i denne bevissthetsevolusjonen? Det er mange tegn på at vi er godt i gang, selv om det ikke alltid ser slik ut.

***

Silvie Le Muzic er Ph.D.-student, coach (CTI, ORSC), Reiki-utøver, arkitekt og over gjennomsnittet opptatt av menneskelig vekst. Dere kan besøke Silvies nettside Lemuzic.no og følge henne på instagram her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Close
Velkommen!